Thursday April 27, 2017


News
May 05, 2008
Aadde Jo Ann Griffith tajaajila yeroo dheeraa mana barumsaa BESS keessati kennaa turaniin booda guyyaa har'aa gara biyya isaanii(USA)t deebian.
Read More

Sep. 15, 2014
Barattootni Barusa Bara 2007 Eggalan
Barattootni BESS guyyaa ha'aa barusa bara 2014/15 (2007 ALH) eggalan.

Read More

Verse of the Day
April 27, 2017

Advertisement

Your Ads. here

Special Links

Welcome to BESS!
Where Christ Directs Learning!

Bethel Evangelical Secondary School (BESS)
P.O.Box 25
Dembi Dollo
Wollega
Ethiopia

Tel. +251-57-555 0095
Email: bess@ethionet.et
WebAdmin: borxaa@yahoo.com -or- borxaa@gmail.com